Eu: yleisen tietosuoja- asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri – ja tietosuojaseloste.

Rekisterin nimi:
K-S YKSTUUMA OY:n henkilötietokanta.

Rekisterinpitäjä:
K-S YKSTUUMA OY
Ahjokatu 12
40320 Jyväskylä
Y-2468491-0

Rekisterin yhteyshenkilö:
Miia Lahtinen
miia.lahtinen@ykstuuma.fi
0405304135

 

1. Henkilötietojen käsittely

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on meidän välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle.

Keräämme henkilötietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

Tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään muun muassa markkinointikampanjoissa ja – tapahtumissa. Henkilötietoja voidaan kerätä myös yhteistyökumppaneilta ja henkilötietoja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

 

2. Rekisterin tietosisältö

 • Nimi
 • Yhteystiedot: osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Laskutustiedot
 • Asunnon tiedot

 

3. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan

 • Sähköpostitse
 • Puhelimitse
 • Sosiaalisen median palvelujen kautta
 • Sopimuksista
 • Asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan

 

4. Henkilötietojasi vastaanottavat

 • Yrityksemme ja sen työntekijät
 • Aliurakoitsijat, jotka hoitavat sähkö- ja putkityöt
 • Tavarantoimittajat ja yhteistyökumppanit
 • Maksunvälittäjä, joka vastaanottaa sinulta maksun
 • Kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaraa sinulle
 • Tilitoimisto, joka hoitaa kirjanpitomme
 • It- yritys, joka ylläpitää verkkosivujamme

 

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista.

Tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä muille asiaankuulumattomille.

Tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU tai ETA: n ulkopuolelle.

 

6. Henkilötietojen suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

7. Tietojen säilytys

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai lakisääteisten velvollisuuksiemme noudattamiseksi. Huomioimme säilytysajoissa esimerkiksi lainsäädännön mahdollistamat kanneajat sekä tavaroiden ja palveluiden tarjoajan vastuun tavaroista ja palveluista.